“สสว.- ช้อปปี้” ดันสิทธิประโยชน์เสริมทัพ SME รุกออนไลน์ครบวงจรสู่ตลาดโลก

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สสว.- ช้อปปี้ดันสิทธิประโยชน์เสริมทัพ SME รุกออนไลน์ครบวงจรสู่ตลาดโลก พร้อมเตรียมต่อยอดนำเสนอมาตรการ ช็อป SME มีคืน ต่อรัฐบาลภายในปีนี้

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินการร่วมกับช้อปปี้ (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายช่องทางตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) อย่างต่อเนื่องสู่ตลาดสากล

 

ทั้งนี้ สสว. ได้เร่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อช่วยพลิกฟื้นธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถเดินหน้าต่อได้

 

รวมถึงสร้างเอสเอ็มอีรายใหม่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเอสเอ็มอี ให้ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

โดย สสว. เดินหน้าผลักดันสิทธิประโยชน์สำหรับช่องทางตลาดออนไลน์ และได้ร่วมกับช้อปปี้ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

 

สำหรับความร่วมมือกับช้อปปี้ครั้งดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว. และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ ของ สสว. เพื่อเป็นการสนับสนุน เสริมสร้างขีดความสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เอสเอ็มอี

พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมถึงการจัดหาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่เอสอ็มอี และวิสาหกิจรายย่อย และมีการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มยอดขาย ทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ สสว. ยังได้วางแผนต่อยอดความช่วยเหลือ โดยกำลังนำเสนอมาตรการ ช็อป SME มีคืน ต่อรัฐบาลภายในปีนี้ โดยแนวคิดเบื้องต้นจะกำหนดให้ผู้ที่ซื้อสินค้า SME ชัวร์ วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดและเตรียมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอบอร์ดบริหาร สสว. และบอร์ดส่งเสริมสสว. ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป