ยังไม่จบ “ศักดิ์สยาม” ขยายเวลาสอบ ปม ผนังสนามบินดอนเมืองถล่ม

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“ศักดิ์สยาม” เผยคืบหน้าผนังสนามบินดอนเมืองถล่ม ประเมินความเสียหาย แตะ 20 ล้านบาท ฟากคณะกรรมการฯ ขอขยายเวลาสอบ พบรายละเอียดเยอะ ด้านผู้รับจ้างเร่งซ่อมแซม คาดแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกำแพงอาคาร Service Hall หรือ อาคารกรุ๊ปทัวร์ บริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยว (ATTA) ท่าอากาศยานดอนเมืองพังถล่ม เมื่อเดือน เม.ย.65 ซึ่งมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้รายงานผลการสอบฯ ให้ทราบเบื้องต้นแล้ว โดยเรื่องความรับผิดชอบ เนื่องจากขณะที่เกิดเหตุอาคารยังอยู่ในช่วงสัญญารับประกันผลงาน 2 ปี ดังนั้นบริษัทเอกชนผู้รับจ้างก่อสร้าง ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่พังลงมาให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ตามสัญญาที่ชนะการประกวดราคาไป

 

“ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการนั้น ขณะนี้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง ยังไม่จบ ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นสาเหตุที่ทำให้กำแพงอาคารพังถล่มลงมา เพราะการออกแบบคานรับน้ำหนักไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าใครเป็นผู้ออกแบบ และผิดหรือไม่ผิด ซึ่งเดิมให้เวลา 30 วันในการสอบข้อเท็จจริงภายหลังการเกิดเหตุการณ์ แต่ได้มีการขอขยายระยะเวลาการสอบฯ ออกไป เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก”

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้กำแพงอาคารพังถล่มลงมานั้น เกิดจากปริมาณน้ำฝนมากเกินขนาด จึงทำให้คานรับรางระบายน้ำรับน้ำหนักไม่ไหว และกดลงมาฟาดผนังกำแพง จนพังถล่มลงมา อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคาร Service Hall คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.66 จากนั้น ทอท. จะเชิญสภาวิศวกร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสภาสถาปนิก มาตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทั้งหมดก่อนเปิดให้บริการ

“เมื่อทั้ง 3 หน่วยงานตรวจสอบแล้วเสร็จ ทอท. จะจัดแถลงข่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า อาคาร Service Hall ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักการ มีความแข็งแรง ปลอดภัย ไม่มีปัญหา สามารถใช้งานได้จริง ทั้งนี้ ทอท. ยังคงยึดหลักการรูปแบบเดิมที่จะให้อาคาร Service Hall เป็นอาคารที่เปิดให้บริการสำหรับผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์ หรือผู้โดยสารที่มาเช็กอินเป็นกรุ๊ป”

นายพิศักดิ์ กล่าวว่า หากผู้รับจ้างซ่อมแซมอาคาร Service Hall แล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนสรุปรายงานผลสอบทั้งหมดรายงาน รมว.คมนาคม รับทราบต่อไป

สำหรับอาคาร Service Hall ทอท. ได้ทำสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) หรือ PLE วงเงิน 207.0 ล้านบาท เริ่มงานวันที่ 15 พ.ย.62 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.63 รับประกันผลงานหมดวันที่ 29 มิ.ย.65 โดยอาคารหลังนี้ใช้งบสำรองเร่งด่วน เนื่องจากขณะนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวนมากจนมีความแออัด โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน มิ.ย.63 แต่เนื่องจากในขณะนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปริมาณผู้โดยสารลดลง จึงยังไม่ได้เปิดใช้งานอาคารดังกล่าว จนกระทั่งมาเกิดเหตุกำแพงอาคารพังถล่มลงมา เมื่อเดือน เม.ย.65 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ทอท. ประเมินความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท จากมูลค่าอาคารทั้งหลังซึ่งอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท