ซันเทคฯ ร่วมโครงการสินเชื่อ EXIM BIZ Transformationได้อนุมัติเงินกู้ 60.17 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เรื่องที่น่าสนใจ

นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ เพื่อนำมาลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มการผลิตและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ซันเทคฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จำนวน 60.17 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 คงที่ 2.00% ปีที่ 3-5 อยู่ที่ Prime Rate -2.00%

สำหรับโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และต้องการซื้อ หรือปรับปรุงเครื่องจักรหรือลงทุนในเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการที่เริ่มฟื้นตัวให้กลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ (S/M/L) ที่อยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19