รมว.คลังสั่งปิด ‘เดอะวัน’ ประกันภัยแล้ว หลังฐานะการเงินมีปัญหาหนัก

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ด่วน! รมว.คลังประกาศิตสั่งปิดเดอะวัน ประกันภัย แล้ว หลังฐานะการเงินมีปัญหาหนัก ไม่พอจ่ายเคลมลูกค้า

วันนี้ (13 ธ.ค.) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รมว.คลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 2423/2564 ลงวันที่ 13 ธ.ค.2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.64 เป็นต้นไป หลังจากก่อนหน้านี้ คปภ.ได้มีคำสั่งให้ เดอะวัน หยุดรับประกันภัยชั่วคราว และให้แก้ไขฐานะเงินกองทุนให้ได้ตามกำหนด แต่ปรากฏว่า เดอะวัน ไม่สามารถแก้ไขได้

อีกทั้งในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เดอะ วัน ประกันภัย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 ได้มีมติที่จะไม่เพิ่มทุน และไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องได้ ทั้งจากการกู้ยืมเงิน หรือการเพิ่มทุน ประกอบกับมีเงินกองทุนเหลือเพียง 162 ล้านบาท ไม่เพียงพอจ่ายสินไหมทดแทนที่ค้างจ่าย 2,000 กว่าล้านบาท จึงเห็นว่าบริษัทไม่มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ เดอะ วัน ประกันภัย ปรากฏว่า มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินจำนวนมาก มีปัญหาสภาพคล่อง มีการผิดนัดชำระค่าสินไหม และมีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายมากกว่า 2,000 ล้านบาท อีกทั้งมีฐานะการเงินไม่มั่นคงไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย รมว.คลังจึงเห็นชอบให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แต่หากบริษัทไม่เห็นพ้องกับคำสั่งสามารถร้องคัดค้านต่อศาลปกครองกลาง ได้ภายใน 90 วัน

ส่วนผู้เอาประกันภัยของเดอะวันที่ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยมีกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ดูแลค่าสินไหม รวมถึงขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ หรือให้นำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดย คปภ.ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบภาวะวิกฤตล่าสุด พบความเสียหายยังจำกัดอยู่เฉพาะบริษัทที่รับประกันโควิด โดยยังไม่พบความเสียหายในเชิงระบบต่ออุตสาหกรรมประกันภัย และเศรษฐกิจไทย